Jak wygląda hipoterapia ?

Hipoterapia- jak wygląda

Celem pracy hipoterapeuty (instruktora rekreacji ruchowej o specjalności hipoterapia) jest poprawa funkcjonowania pacjenta w sferze fizycznej, poznawczej, społecznej i emocjonalno-motywacyjnej społecznej w możliwym do osiągnięcia przez niego zakresie. W tym celu wykorzystane są terapeutyczne właściwości konia oraz jazdy konnej. Instruktor rekreacji ruchowej hipoterapia planuje oraz podejmuje działania terapeutyczne odnosząc się do wskazań specjalistów i terapeutów, którzy pracują z pacjentem oraz diagnoz i zaleceń lekarskich. W zależności od możliwości i potrzeb pacjenta hipoterapeuta prowadzi zajęcia w formie gimnastyki leczniczej na koniu, który porusza się stępem, psychopedagogicznej jazdy konnej, czy psychopedagogicznej woltyżerki lub terapeutycznego kontaktu z koniem. Czyli może zawierać jazdę konną lecz nie musi, w zależności od zalecenia oraz indywidualnego doboru formy terapii. Hipoterapia jest uznawana za rodzaj terapii wspomagającej program terapeutyczny. Podczas trwania zajęć instruktor hipoterapii nawiązuje kontakt terapeutyczny z pacjentem i pomaga mu w nawiązywaniu bliskiej relacji z koniem. Instruktor hipoterapii na bieżąco powinien dokonywać ewaluacji zajęć z hipoterapii oraz pozostawać w stałym kontakcie z rodziną, czy opiekunami pacjenta. Hipoterapeuta dba o przygotowanie, dobór i dobrostan koni, które biorą udział w terapii.

[huge_it_gallery id="24"]

Miejscem, w którym odbywa się hipoterapia jest ośrodek jeździecki, hipoterapeutyczny, jednostka medyczna, opiekuńcza, edukacyjna, terapeutyczna, resocjalizacyjna lub gospodarstwo agroturystyczne. W zależności od warunków atmosferycznych, specyfiki miejsca pracy oraz potrzeb pacjenta hipoterapia jest prowadzona w odpowiednio przygotowanym miejscu na zewnątrz (np. ujeżdżalnia, maneż, las, plac do zajęć) oraz/lub pod dachem (stajnia, kryta ujeżdżalnia). Organizując zajęcia hipoterapeuta powinien zapewnić odpowiednią asekurację pacjentowi i osobę do prowadzenia konia, która powinna być odpowiednio przygotowana do tego typu czynności. Hipoterapia powinna trwać 30 minut, odbywać się optymalnie dwa razy w tygodniu.

Na podst.: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/standardy%20kompetencji%20zawodowych/96_323006_instruktor_hipoterapii.pdf

Call Now Button