Co daje hipoterapia ?

Co daje hipoterapia?

Hipoterapia jest to rodzaj zooterapii, który ma na celu przywracanie zdrowia i sprawności fizycznej przy pomocy konia i jazdy konnej. Uznawana jest za metodę wspomagającą program terapeutyczny. Jest metodą, która obecnie coraz częściej jest zaliczana do klasycznych metod rehabilitacji- opierając się na wzajemnych relacjach kinematycznych między poruszającym się koniem, a jeźdźcem. Jednak mechanizmy neurofizjologiczne, leżące u podstaw hipoterapii, oddziałują na pacjenta nie tylko w sferze neuromotorycznej (ruchowej) ale również psychicznej i sensomotorycznej poprzez stymulacje praktycznie wszystkich zmysłów pacjenta tj. dotyk, wzrok, słuch, zapach oraz ruch. Wpływa na funkcjonowanie fizyczne pacjenta, ale również na jego rozwój poznawczy i społeczny. Celem hipoterapii jest usprawnianie człowieka we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Ważnym aspektem jest również wpływ na sferę emocjonalno- motywacyjną poprzez poczucie przez pacjenta pełnej akceptacji ze strony zwierzęcia co zwiększa chęć do działania. Ważne jest również podejście hipoterapeuty do pacjenta poprzez stosowanie zasady stopniowania trudności zadań oraz pozytywnego wzmacniania uczestnika zajęć.

[huge_it_gallery id="23"]

Pierwotnym założeniem hipoterapii był wpływ na stymulację chodu ludzkiego, jednak jak zostało wspomniane wyżej oddziaływanie tej terapii jest dużo szersze. Stąd też duża grupa osób może korzystać z zajęć hipoterapii, tj. osoby z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, zaburzeniami integracji sensorycznej, dysleksją, depresją i innymi zaburzeniami różnych sfer rozwoju, czy egzystencji- poprawiając swoje funkcjonowanie. Należy pamiętać jednak- by pacjent mógł uczestniczyć w zajęciach hipoterapii powinien posiadać medyczne wskazanie do zajęć (zaświadczenie lekarskie, skierowanie) oraz zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach (w przypadku niepełnoletnich pacjentów). Należy również pamiętać, ze hipoterapia jest rodzajem terapii, który przysparza wiele radości, rozwija pasję, zachęca do aktywnie spędzanego czasu oraz najważniejsze ma działanie terapeutyczne!

Call Now Button