14 lipca 2011

FAQs (NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA)

Jakie upoważnienia daje ukończenie kursu Instruktora Rekreacji Ruchowej?

Ukończenie kursu Instruktora Rekreacji Ruchowej upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu jako Instruktor Rekreacji Ruchowej w danej dyscyplinie, czyli pozwala na prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych.

Jakie upoważnienia daje ukończenie kursu Instruktora Sportu?

Ukończenie kursu Instruktora Sportu upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu jako Instruktor Sportu w danej dyscyplinie, czyli pozwala na prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych. Ukończenie kursu profesjonalnie przygotuje do prowadzenia zajęć w danej dyscyplinie. Instruktor Sportu może przygotowywać swoich podopiecznych do uczestnictwa w zawodach oraz do rywalizacji sportowej (tym różni się Instruktor Sportu od Instruktora Rekreacji Ruchowej).

Jakie upoważnienia daje ukończenie kursu Trenera personalnego?

Ukończenie kursu trenera personalnego (osobistego) upoważnia do pełnoprawnego wykonywania tego zawodu. Trener personalny (osobisty) jest to osoba zajmująca się układaniem i dopasowaniem indywidualnego zestawu ćwiczeń oraz nauką prawidłowego ich wykonywania (ma również zapobiegać przetrenowaniu i prowadzić profilaktykę zapobiegania kontuzjom) . Również jego rolą jest motywacja klienta oraz monitorowanie jego wyników.

 

Jakie upoważnienia daje ukończenie kursu trenerskiego I i II klasy?

Ukończenie kursu trenerskiego upoważnia do pracy jako Trener Sportu w wybranej dziedzinie, czyli pozwala na prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych. Ukończenie kursu profesjonalnie przygotuje do prowadzenia zajęć w danej dyscyplinie. Trener może przygotowywać swoich podopiecznych do uczestnictwa w zawodach oraz do rywalizacji sportowej. Trenerzy mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w różnego rodzaju ośrodkach rekreacyjnych, klubach fitness, ośrodkach odnowy biologicznej i w wielu innych placówkach, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Jakie wymagania należy spełniać aby móc przystąpić do kursu?

Uczestnik musi oświadczyć iż nie posiada przeciwwskazań lekarskich (zdrowotnych) do udziału w zajęciach szkolenia/kursu.

Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (osoba nie była karana).

Posiada ważne ubezpieczenie w postaci: polisy pakietowej lub oddzielnej od: następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW) na cały okres trwania kursu/szkolenia.

Akceptuje regulamin kursów oraz go przestrzega.

Kto może przystąpić do kursu masażu?

Kursy i szkolenia z działu Fizjoterapia/Masaż adresowane są do osób, które ukończyły 18 lat oraz są związane z branżą medyczną (lekarze, fizjoterapeuci, masażyści itd.), kosmetyką oraz sportem.

 

Kiedy otrzymuje się harmonogram zajęć?

Harmonogram zajęć kursant otrzymuje po uiszczeniu opłaty wpisowej, najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem kursu.

 

Co to jest kurs indywidualny?

Kurs indywidualny jest to kurs prowadzony dla jednej osoby. Może być zorganizowany poza kalendarzem kursów lub w trybie przyśpieszonym.

Co to znaczy że kurs jest prowadzony w trybie przyśpieszonym?

Innowacyjne Centrum Szkoleniowe prowadzi głównie kursy weekendowe (zjazdowe) jednak na potrzeby kursantów jesteśmy w stanie zorganizować kursy ciągłe ( dzień po dniu).

Gdzie prowadzone są zajęcia praktyczne kursów na: Instruktora Rekreacji Ruchowej Jazda Konna, Instruktora Sportu Jazda Konna oraz Instruktora Rekreacji Ruchowej Hipoterapia?

Zajęcia są prowadzone w stajni "Amelia", adres Zakrzówek Nowy 31. Gwarantujemy dojazd do stajni z Lublina w cenie kursu. ( www.facebook.com/Stajnia-Amelia-1816439411915776/ )

Call Now Button