24 maja 2018

POLITYKA OCHRONY DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Innowacyjne Centrum Szkoleniowe „Karolina Bryda” z siedzibą w Lublinie przy ul Zana 11a. wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NR NIP; 715 193 78 14

W jakim celu przetwarzamy dane ?

Przetwarzamy dane w celu realizacji szkolenia :

-wysyłania planów szkolenia

-wysyłania materiałów szkoleniowych

-przygotowywania certyfikatów i legitymacji

-prowadzenia baz absolwentów

-zwolnienia z egzaminu ogólnego w wypadku posiadania legitymacji instruktorskiej lub ukończenia kierunku studiów związanych z wychowaniem fizycznym lub turystyka i rekreacją

Jakie dane przetwarzamy ?

-imię i nazwisko

-nr pesel

-datę urodzenia

-miejsce zamieszkania

-miejsce urodzenia

-adres email

-telefon kontaktowy

Jakie mam prawo ?

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kursy@szkoleniaics.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że firma Innowacyjne Centrum Szkoleniowe w Lublinie, nie dokonuje profilowania oraz że  Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Call Now Button