Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej Hipoterapia

Hipoterapia jest to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. Inaczej mówiąc jest to metoda oparta na wzajemnych relacjach kinetycznych, występujących pomiędzy
poruszającym się w wolnym tempie koniem, a siedzącej na nim osobie. Oddziałuje na osoby biorące udział w zajęciach w sferze ruchowej, czuciowej i psychicznej.

Innowacyjne Centrum Szkoleniowe widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem: RIS: 2.06/00010/2016 oraz 2.06/00094/2021.

Daje to możliwość osobom zarejestrowanym (w całej Polsce) jako bezrobotne uczestniczyć bezpłatnie w naszych kursach/szkoleniach. Sfinansowaniem danego kursu zająłby się lokalny Urząd Pracy danej osoby.

Najbliższe terminy :

Lublin

Stajnia Arizona - 18-21.05.2024 , kolejny: 15-18.06.2024

Warszawa

Stajnia Słupno- 11-14.05.2024, kolejny 08-11.06.2024

Kraków

Stajnia MUSTANG (Przybradz) - 18-21.05.2024, kolejny: 22-25.06.2024

Pakiet I

1200 zł

KURS INSTRUKTORSKI

Pakiet II – najcześciej wybierany

1399 zł

KURS INSTRUKTORSKI + NOCLEG

Pakiet III

1799 zł

KURS INSTRUKTORSKI + NOCLEG + WYŻYWIENIE

2100 zł

KURS INSTRUKTORSKI Jazda Konna + Hipoterapia za 2100 zł

(nocleg w cenie)

Czas trwania kursu:
• Część teoretyczna/ogólna, e-learning : 60 godzin (udostępniany tydzień przed rozpoczęciem zajęć stacjonarnych)
• Część praktyczna: 30 godzin
• Łącznie: 90 godzin

Cena kursu obejmuje:
• Zajęcia teoretyczne i praktyczne
• Egzamin z części ogólnej, teoretycznej i praktycznej
• Komplet dokumentów w języku polskim (certyfikat i legitymacja)
• Nocleg w czasie trwania kursu  (opcja pakietowa)

Adres stajni (LUBLIN):Stajnia “Famagusta”, Kolonia Ostrów 72, Ostrów-Kolonia 23-212

Adres stajni (Warszawa): Stajnia Słupno, Przejściowa 6, 05-250 Słupno

Adres stajni(GDAŃSK) : Stajnia “Buffalo Bill” Jantar, ul. Gdańska 2

Adres stajni (Kraków): Stajnia “Mustang” ul. Konwaliowa 8,  34-108 Przybradz

Wymagania:
– posiadanie Srebrnej Odznaki Jeździeckiej i/lub legitymacji Instruktora Jazdy Konnej
– ukończone 18 lat
– wykształcenie minimum średnie
– ubezpieczenie NNW
– brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie

Program obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Plan zajęć obejmuje:
• Anatomia funkcjonalna człowieka:
– omówienie budowy ciała i motoryki człowieka
– stabilizacja mięśniowa i więzadłowa
– kontuzje
• Wady postawy ciała
• Ocena postawy ciała

• Specyfika hipoterapii
• Hipoterapia jako forma rehabilitacji
• Formy hipoterapii:
-Fizjoterapia na koniu
-Psychopedagogiczna jazda konna
-Terapia z koniem
-Jazda konna osób niepełnosprawnych
• Cele działań hipoterapeutycznych
• Metodyka hipoterapii
• Organizacja zajęć
• Właściwy dobór konia do hipoterapii
• Sprzęt specjalny
• Rodzaje ćwiczeń
• Oddziaływanie hipoterapii (czuciowe, ruchowe, psychiczne)
• Wskazania/ przeciwwskazania do hipoterapii
• Hipoterapia w terapii różnych schorzeń
-Mózgowe Porażenie Dziecięce
-Autyzm, Zespół Aspergera,
-Dystrofia mięśniowa
-Hipotonia mięśniowa
-Niepełnosprawność intelektualna

-Niepełnosprawność sprzężona
-Wady postawy
-Uzależnienia
(…)

• Anatomia konia:
-układ kostny, mięśniowy
-prawidłowy pokrój konia, prawidłowy chód
• Teoria oraz metodyka nauczania jeździectwa
• Metodyka instruktażu
• Wyposażenie konia, jeźdźca
• Przygotowanie konia do jazdy.
• Hodowla, pielęgnacja i żywienie koni,
• Opieka weterynaryjna
• Przygotowanie konia do jazdy.
• Ćwiczenia nauki jazdy konnej
• Ćwiczenia ujeżdżeniowe, równoważne, koordynacyjne, wzmacniające
• Ćwiczenia gimnastyczne na koniu i ćwiczenia usprawniające do jazdy
• Pozycje ułożeniowe na koniu,
• Ćwiczenia hipoterapeutyczne,
• Lonżowaie od podstaw;

• Dobór konia do pacjenta,
• Dobór ćwiczeń do pacjenta
• Zajęcia praktyczne z pacjentem.

Plus e-learning z materiałami dot. części ogólnej:
• Formy aktywności fizycznej
• Metody pracy w sporcie/ rekreacji
• Zasady dydaktyczne
• Przygotowanie imprezy sportowej/rekreacyjnej
• Klasyfikacja wysiłków fizycznych
• Rodzaje oraz wpływ treningów na organizm
• Wpływ wysiłku fizycznego na organizm
• Wpływ braku ruchu lub niewystarczającej jego ilości na poszczególne układy organizmu człowieka
• Podstawy fizjologii człowieka

Kurs zakończony jest egzaminem z części ogólnej, teoretycznej, jak i praktycznej.

Dla osób chętnych- dodatkowe zajęcia praktyczne.

Osoby posiadające już legitymację instruktorską lub trenerską, oraz osoby będące absolwentami kierunków studiów wyższych, takich jak: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja; mogą zostać zwolnione z egzaminu dotyczącego części ogólnej.

Na pierwsze zajęcia należy zabrać ze sobą:
– 2 zdjęcia (wymiar: 3,5 x 4,5 cm), 3 zdjęcia jeżeli kursant chce również otrzymać legitymacje w języku angielskim (dodatkowa opłata 20 zł)
– xero kopia świadectwa z ostatniej szkoły
-legitymacje instruktorską lub trenerską ( jeżeli tak ową posiada kursant)
– wydrukowany dowód wpłaty, lub kwota do zapłaty na miejscu
– stój sportowy
– notes/zeszyt

Dokumenty, które otrzymują uczestnicy:
• Legitymację instruktora rekreacji ruchowej / sportu
• Certyfikat, zaświadczenie
Opcjonalnie:
• Certyfikat w języku angielskim
• Legitymację w języku angielskim (20 zł), legitymację plastikową angielsko- polską (50 zł)

Wzory dokumentów

Prowadzący

mgr Karolina Bąbol

• Fizjoterapeuta
• Pedagog Specjalny , Oligofrenopedagog
• Instruktor Rekreacji Ruchowej- Hipoterapia
• Instruktor Rekreacji Ruchowej- Jazda konna
• Terapeuta Integracji Sensorycznej
• Instruktor Sportu- Narciarstwo zjazdowe


Dodatkowe szkolenia:
• Kurs masażu Shantala oraz masażu sensorycznego dla dzieci z Autyzmem
• Kurs masażu sportowego
• Kurs kinezjotapingu KT1 i KT2
• Organizacja i zarządzanie opieką długoterminową w geriatrii.
• Opiekun osoby starszej

mgr Magdalena Iwańska-Choma

• Trener II klasy jazdy konnej
• Instruktor Rekreacji Ruchowej- Jazda konna PZJ
• Instruktor Rekreacji Ruchowej- Hipoterapia

Doświadczenie:
• Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prywatnych stajni.
• Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu jeździectwa na różnym poziomie
• Wieloletnie doświadczenie w tresurze koni
• Prowadzenie zajęć hipoterapii z osobami niepełnosprawnymi
• Czynny udział w zawodach sportowych
• Ukończone szkolenie masażu koni

Róża Chrapkiewicz-Borowy

• Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna
• Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności hipoterapia
• Instruktor sportu o specjalności jazda konna
• Trener I i II klasy
• Zoofizjoterapeuta koni

Doświadczenie:
• Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prywatnych stajni.
kursy behawioralne koni
• W siodle od ponad 20 lat, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu stajni, lekcji jazdy konnej oraz szkoleń jezdzieckich.
• Ukończyła również: kursy behawioralne koni Coape, kursy żywieniowe koni, zoofizjoterapia weterynaryjna koni (zajęcia w klinice Equi Vet Serwis), kurs masażu koni w szkole Rehabilitacji Koni Equine Massage, kurs osteopatii czaszkowo- krzyżowej i wisceralnej, kurs masażu leczniczego powięziowego, kurs neurologicznej metody Bowena
• Doświadczenie w pracy z trudnymi oraz młodymi końmi.
• Obecnie właścicielka Stajni Mustang w Głębowicach oraz Prezes KJ Black Mustang.

Anna Stęgierska

• Pedagog
• Instruktor Rekreacji Ruchowej- Hipoterapia oraz Instrukor Rekreacji Ruchowej- Jazda konna

Doświadczenie:
• Prowadzenie zajęć hipoterapii z osobami niepełnosprawnymi

Zdjęcia z już zakończonych KURSÓW INSTRUKTORA HIPOTERAPII:
Call Now Button