31 stycznia 2022

Alpakoterapia

Informujemy że nasza firma podjęła współpracę i otrzymała akredytację Polskiego Związku Hodowców Alpak. 

Akredytowany Kurs Alpakoterapii

Kurs Alpakoterapii

alpakoterapia

Alpakoterapia jest to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy alpaki. Oddziałuje na osoby biorące udział w zajęciach w sferze czuciowej, psychicznej i sensorycznej.

Ukończenie kursu Alpakoterapii upoważnia do pracy w roli Alpakoterapeuty.

 Kurs adresowany jest to osób, które:
• mają w planach prowadzenie indywidualnej praktyki dotyczącej alpakoterapii,
• mają w zamiarze podjęcie pracy jako alpakoterapeuta w jednostkach systemów: zdrowia, edukacji lub pomocy społecznej,
• pracują z dziećmi/ młodzieżą/ osobami dorosłymi w placówkach: zdrowia, edukacji lub pomocy społecznej,
• planują włączyć alpakoterapię do indywidualnej pracy/ praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym.
 
*

Innowacyjne Centrum Szkoleniowe widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem: RIS: 2.06/00010/2016 oraz 2.06/00094/2021. 

Daje to możliwość osobom zarejestrowanym (w całej Polsce) jako bezrobotne uczestniczyć bezpłatnie w naszych kursach/szkoleniach. Sfinansowaniem danego kursu zająłby się lokalny Urząd Pracy danej osoby.

Cena kursu: 1649 zł

Uzyskujesz podwójne uprawnienia: Alpakoterapeuty oraz Instruktora Rekreacji Ruchowej- Alpakoterapia !

Najbliższe terminy kursów w 2024 roku

(plus tydzień wcześniej udostępniony e-learning)

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

*07-09.06.2024

*05-07.07.2024

Bardziej odległe terminy szkoleń na rok 2024 znajdą Państwo w “Kalendarzu Kursów”

W  cenie 1649 zł! 

 

Zapisz Się

Sprawdź Najbliższe Terminy Kursów

 

Alpakoterapia jest to dziedzina zooterapii wspomagająca rehabilitację umysłową i ruchową osób niepełnosprawnych poprzez działania terapeutyczne oparte na kontakcie z alpakami. Działania mają na celu poprawę samopoczucia człowieka w różnych sferach:fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, i społecznej. Poprzez zabawy, przytulanie, głaskanie, dzieci otwierają się, są radosne, uśmiechnięte i precyzyjnie wykonują ćwiczenia. Dzięki zajęciom w których uczestniczą zwierzętama dzieci są odważniejsze, oswajają się z tym co twarde, miękkie, suche czy mokre, uczą się panowania nad ciałem. Istotnym elementem jest również ruch, tego typu zajęcia poprawiają motorykę.Niezwykle pogodne alpaki poprawiają także samopoczucie, zarówno dzieciom jak i opiekunom.

Alpakoterapia przynosi efekty w terapii:
–  osób z mózgowym porażeniem, dzieci z autyzmem, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną ,zespołem Downa
– osób przeżywających załamania nerwowe i stresy
– ludzi starszych
– wspomagająco w leczeniu nadciśnienia, nowotworów chorób psychicznych, depresji i zaburzeń ruchu.

Alpaki są to zwierzęta o bardzo łagodnym usposobieniu. Są zwierzętami płochliwymi i delikatnymi, zupełnie pozbawionymi agresji.
Jedyną formą ich obrony jest ucieczka. Są przyjazne zarówno dla ludzi jak i dla innych zwierząt.
Szczególnie pozytywnie nastawione są do dzieci. Interesują się otoczeniem i są bardzo inteligentne. Alpaki szybko uczą się nowych rzeczy, jak np. jedzenie człowiekowi z ręki czy chodzenie na smyczy. Bardzo lubią kontakt z człowiekiem, a sam ich wygląd wzbudza uśmiech i sympatię.

Alpaki pomagają dotrzeć do dzieci, wskazują zachowania, które dzieci mogą naśladować.

Sprawdź również nasz KURS “ZDROWIE I CHÓW ALPAK”

Czas trwania kursu alpakoterapii:
• Część teoretyczna/ogólna, e-learning : 35 godzin (udostępniany tydzień wcześniej)
• Część praktyczna (stacjonarna): 25 godzin
• Łącznie: 60 godzin

Cena kursu obejmuje:
• Zajęcia teoretyczne i praktyczne
• Egzamin z części ogólnej, teoretycznej i praktycznej
• Komplet dokumentów (certyfikat, zaświadczenie, dyplom oraz zaświadczenie nabycia uprawnień instruktorskich)
• Nocleg w czasie trwania kursu (prosimy o rezerwację przy zgłoszeniu)

 • Skrypty z zajęć i materiały szkoleniowe

Nie obejmuje- wyżywienia:  200 zł za 3 dni, catering dietetetyczny, pudełkowy.

Miejsce odbywania kursu: Jastków, koło Lublina, ALPAKI- POCIECHA

Wymagania:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie minimum średnie. Mile widziani pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, fizjoterapeuci, lekarze, logopedzi
– ubezpieczenie NNW
– brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie

Program obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Plan zajęć obejmuje:

 • Rodzaje zooterapii: Animal Assisted Activities, Animal Assisted Therapy, Animal Assisted Education.
 • Cele animaloterapii.
 • Oddziaływanie animaloterapii: w sferze psychospołecznej, psychomotoryczej, emocjonalno- społecznej.
 • Elementy Integracji Sensorycznej w animaloterapii.
 • Animaloterapia w terapii różnych schorzeń:
  • Mózgowe porażenie dziecięce,
  • Autyzm,
  • Niepełnosprawność intelektualna,
  • Niepełnosprawność sprzężona,
  • Dysleksja,
  • itd.
 • Pochodzenie alpak.
 • Rasy alpak.
 • Warunki utrzymania/hodowli. 
 • Żywienie alpak.
 • Rozród alpak.
 • Zabiegi pielęgnacyjne.
 • Zdrowie alpak- szczepienia/choroby.
 • Sygnały alpak – porozumiewanie się, cechy charakteru, rytm dnia.  =
 • Transport.
 • Alpakoterapia- czym jest?
 • Rodzaje oddziaływań alpakoterapeutycznych oraz możliwości ich wykorzystania.
 • Role oraz zadania alpakoterapii.
 • Formy zajęć w alpakoterapii.
 • Zasady dydaktyczne prowadzenia zajęć.
 • Dla kogo alpakoteapia?
 • Zadania terapeutyczne alpakoterapii.
 • Cele alpakoterapii.
 • Predyspozycje psychospołeczne alpak wykorzystywanych w terapii.
 • Selekcja alpak –  (Test predyspozycji).
 • Proces oswajania, tresury, wychowania, socjalizacji i układania alpak.
 • Cechy dyskwalifikujące alpaki do pracy terapeutycznej.
 • Rodzaje reakcji alpaki na zagrożenie oraz zmęczenie.
 • Przyczyny występowania agresji oraz lęku zwierząt, metody ich zapobiegania.
 • Komunikacja człowiek-alpaka.
 • Bezpieczeństwo na zajęciach dla dzieci, zadbanie o dobrostan alpak.
 • Zasady prowadzenia alpak w trakcie zajęć alpakoterapii.
 • Przykłady zajęć, pomoce do zajęć.
 • Tworzenie konspektu zajęć z alpaką.
 • Sposoby prowadzenia zajęć alpakoterapii.
 • Wskazania oraz przeciwwskazania do alpakoterapii.
 • Zajęcia z alpakami – zapoznanie się z alpakami.
 • Przeprowadzenie zajęć alpakoterapii.

Kurs zakończony jest egzaminem z części teoretycznej, jak i praktycznej.

Na pierwsze zajęcia należy zabrać ze sobą:
– 2 zdjęcia (wymiar: 3,5 x 4,5 cm), 3 zdjęcia jeżeli kursant chce również otrzymać dyplom plastikowy angielsko-polski  (w formie dowodu)-dodatkowa opłata 50 zł
– xero kopia świadectwa z ostatniej szkoły
-legitymacje instruktorską lub trenerską ( jeżeli tak ową posiada kursant)
– wydrukowany dowód wpłaty, lub kwota do zapłaty na miejscu
– stój sportowy
– notes/zeszyt

Dokumenty, które otrzymują uczestnicy:
• Dyplom alpakoterapeuty
• Certyfikat, Zaświadczenie

*Dodatkowe zaświadczenie uzyskania uprawnień Instruktora Rekreacji Ruchowej- Alpakoterapia

Zapisz Się

Sprawdź Najbliższe Terminy Kursów

Wzór dokumentów:

Prowadzący:

Katarzyna Rudzińska (Zdzieniecka)

zdjęciemgr Zdrowia publicznego, Terapeuta zajęciowy

  • kursy kwalifikacyjne – alpakoterapeuta, kynoterapeuta
  •  szkolenia:  Seminarium „Podstawy Behawioru Alpak”- prowadzone przez Sybille Klasing-Mann oraz Kurs Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • praca: jako terapeuta zajęciowy, alpakoterapeuta oraz pilot wycieczek

 

Karolina Bąbol 

mgr Fizjoterapii, Pedagog Specjalny 

Szkolenia:

 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Instruktor rekreacji ruchowej Hipoterapia
 • Instruktor sportu- narciarstwo zjazdowe
 • Kurs masażu Shantala oraz masażu sensorycznego dla dzieci z Autyzmem
 • Kurs masażu sportowego
 • Ukończony kurs kinezjotapingu KT1 i KT2
 • Organizacja i zarządzanie opieką długoterminową w geriatrii. Opiekun osoby starszej

 

Janusz Woć

Wieloletni, doświadczony Hodowca Alpak. 

Właściciel hodowli AlpakiPociecha

szkole

Informujemy że nasza firma podjęła współpracę i otrzymała akredytację Polskiego Związku Hodowców Alpak (PZHA)

Sprawdź również nasz KURS “ZDROWIE I CHÓW ALPAK”

Tak było na poprzednich kursach alpakoterapii:

Otrzymane certyfikaty uprawniają Państwa do pracy w zakresie prowadzenia:

 1. Zajęć alpakoterapii jako terapii wspomagającej inne terapie:
 • samodzielnie jeśli posiadają Państwo uprawnienia do wykonywania terapii właściwej (uprawnienia fizjoterapeuty, pedagogiczne, psychoterapeutyczne,  logopedyczne, terapii zajęciowej i inne)
 • przy współpracy z osobą, która posiada odpowiednie uprawnienia.

2. Zajęć rekreacyjnych z wykorzystaniem alpak organizowanych dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób dorosłych.

3. Innych form zajęć zorganizowanych, w których uczestniczą alpaki, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Call Now Button