18 stycznia 2012

PODSTAWA PRAWNA

Innowacyjne Centrum Szkoleniowe specjalizuje się w prowadzeniu kursów/szkoleń dla osób dorosłych (instruktora rekreacji ruchowej, instruktora sportu, trenera sportu, trenera personalnego i menadżera sportu) Podstawą prawną do prowadzonej działalności jest: „ustawa z dnia 25,czerwca 2010 r. o sporcie- Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.”, jak również „rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)”.

Innowacyjne Centrum Szkoleniowe widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych-Urzędu Pracy pod numerem RIS: 2.06/00010/2016. Daje to możliwość osobom zarejestrowanym, w całej Polsce, jako bezrobotne uczestniczyć bezpłatnie w naszych kursach/szkoleniach. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w: działach szkoleń miejscowych Urzędów Pracy.

Call Now Button