4 grudnia 2015

Pływanie (Instruktor Sportu)

Instruktor sportu pływanie

Kurs instruktora pływania, daje możliwość zdobycia uprawnień zawodowych.

Instruktor rekreacji ruchowej pływania jest to osoba prowadząca zajęcia ruchowe na basenie. Musi posiadać umiejętność prowadzenia nauki i treningu. Powinna z łatwością nawiązywać kontakty interpersonalne oraz potrafić motywować do wysiłku.

Ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia zajęć rekreacynych, sportowych, nauki pływania dla dorosłych, dzieci i młodzieży, jako instruktor.Instruktor Sportu może przygotowywać swoich podopiecznych do uczestnictwa w zawodach oraz do rywalizacji sportowej.

Instruktor pływania może opcjonalnie znaleźć zatrudnienie w: ośrodkach rekreacyjnych, basenach, Spa itp., jak również może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Ukończenie kursu na Instruktora Sportu o specjalizacji pływanie upoważnia do pełnoprawnego wykonywania tego zawodu.

Innowacyjne Centrum Szkoleniowe widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem: RIS: 2.06/00010/2016.

Daje to możliwość osobom zarejestrowanym (w całej Polsce) jako bezrobotne uczestniczyć bezpłatnie w naszych kursach/szkoleniach. Sfinansowaniem danego kursu zająłby się lokalny Urząd Pracy danej osoby.

Cena kursu: 849 zł

Zapisz Się

Sprawdź Najbliższe Terminy Kursów

Czas trwania kursu:

 • Część teoretyczna/ogólna, e-learning : 60 godzin
 • Część praktyczna: 30 godzin
 • Łącznie: 90 godzin

 

Cena kursu obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzamin z części ogólnej, teoretycznej i praktycznej
 • Komplet dokumentów (certyfikat, zaświadczenie i legitymacja)

Miejsce realizacji kursu:

Kurs odbywa się w nowoczesnym kompleksie sportowym.

centrum-sportu-akademos

CRH Akademos sp. z o.o.
ul. Symfoniczna 1A
20-853 Lublin

W przypadku kursów realizowanych w innych miastach informacji na temat miejsca udzielamy drogą mailową bądź telefonicznie.

Wymagania:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie minimum średnie
- ubezpieczenie NNW
- brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie

- umiejętność pływania na wysokim poziomie

 

Program obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Plan zajęć obejmuje:

 • Anatomia funkcjonalna człowieka:

- omówienie budowy ciała i motoryki człowieka

- stabilizacja mięśniowa i więzadłowa

- kontuzje

 • Wady postawy ciała, ocena postawy ciała
 • Metodykę ćwiczeń stosowanych w nauczaniu pływania
 • Systematykę ćwiczeń stosowanych w nauczaniu pływania
 • Techniki pływania poszczególnymi stylami pływackimi
 • Ćwiczenia poprawnej techniki stylu: grzbietowego, motylkowego, klasycznego oraz kraula.
 • Techniki wykonywania skoków startowych oraz nawrotów do poszczególnych stylów
 • Doskonalenie umiejętności
 • Trening
 • Gry oraz zabawy stosowane w nauce pływania (dzieci)
 • Ćwiczenia oswajające z wodą
 • Ćwiczenia rozluźniające
 • Formy, środki i metody treningowe
 • Podstawy treningu pływackiego dzieci oraz młodzieży
 • Podstawy ratownictwa wodnego
 • Zasady bezpieczeństwa na pływalni
 • Sprzęt do nauki pływania plus obsługa
 • Przepisy obowiązujące na pływalni i podczas zawodów

Plus e-learning z materiałami dot. części ogólnej:

 • Formy aktywności fizycznej
 • Teoria sportu/ rekreacji
 • Metody pracy w sporcie/ rekreacji
 • Zasady dydaktyczne
 • Przygotowanie imprezy sportowej/rekreacyjnej
 • Klasyfikacja wysiłków fizycznych
 • Rodzaje oraz wpływ treningów na organizm
 • Wpływ wysiłku fizycznego na organizm
 • Wpływ braku ruchu lub niewystarczającej jego ilości na poszczególne układy organizmu człowieka
 • Podstawy fizjologii człowieka

Kurs zakończony jest egzaminem z części ogólnej, teoretycznej, jak i praktycznej.

Osoby posiadające już legitymację instruktorską lub trenerską, oraz osoby będące absolwentami kierunków studiów wyższych, takich jak: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja; mogą zostać zwolnione z egzaminu dotyczącego części ogólnej.

Na pierwsze zajęcia należy zabrać ze sobą:

- 2 zdjęcia (wymiar: 3,5 x 4,5 cm), 3 zdjęcia jeżeli kursant chce również otrzymać legitymacje w języku angielskim (dodatkowa opłata 20 zł)

- xero kopia świadectwa z ostatniej szkoły

-legitymacje instruktorską lub trenerską ( jeżeli tak ową posiada kursant)

- wydrukowany dowód wpłaty, lub kwota do zapłaty na miejscu

- stój sportowy

- notes/zeszyt

Dokumenty, które otrzymują uczestnicy:

 • Legitymację instruktora rekreacji ruchowej / sportu
 • Certyfikat

Opcjonalnie:

 • Certyfikat w języku angielskim
 • Legitymację w języku angielskim

Zapisz Się

Sprawdź Najbliższe Terminy Kursów

Wzór dokumentów:

pertyfikat i legitymacje

Prowadzący:

Bartosz Siuda

instruuktor plywaniaTrener II klasy Pływanie
Instruktor Rekracji Ruchowej Pływanie
Ratownik Morski WOPR
Ratownik Amerkańskiego Czerwonego Krzyżą
Psycholog (w t.)
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu nauczania pływania oraz treningów pływackich

Karolina Bryda

mgr Fizjoterapii, Pedagog Specjalny ( w t.)

Szkolenia:

 • Instruktor rekreacji ruchowej hipoterapia
 • Instruktor sportu- narciarstwo zjazdowe
 • Ukończony kurs masażu Shantala oraz masażu sensorycznego dla dzieci z Autyzmem
 • Ukończony kurs masażu sportowego
 • Ukończony kurs kinezjotapingu KT1 i KT2
 • Organizacja i zarządzanie opieką długoterminową w geriatrii. Opiekun osoby starszej

Zdjęcia z już zakończonych turnusów : 

[huge_it_gallery id="19"]
Call Now Button