4 grudnia 2015

Samoobrona (Instruktor Rekreacji Ruchowej)- dodatkowe 4 punkty podczas rekrutacji dla kandydatów do służby w Policji.

Instruktor Rekreacji Ruchowej Samoobrona

Dla kandydatów do służby w POLICJI : Ukończenie kursu Instruktora Samoobrony daje dodatkowe 4 punkty podczas rekrutacji zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 17 grudnia 2013 r.- zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Nowe_rozporzadzenie_z_17_grudnia_2013_r

Samoobrona jest to ogół działań, które mają na celu obronę przed atakującym napastnikiem. Jest to forma walki, która może, ale nie, musi wykorzystywać przedmioty codziennego użytku. Nauka samoobrony ma na celu danie możliwości samodzielnej obrony, zaznajomienie osoby ze sposobami opanowywania paniki i nauczyć prawidłowej postawy podczas zagrożenia.

Innowacyjne Centrum Szkoleniowe widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem: RIS: 2.06/00010/2016.

Daje to możliwość osobom zarejestrowanym (w całej Polsce) jako bezrobotne uczestniczyć bezpłatnie w naszych kursach/szkoleniach. Sfinansowaniem danego kursu zająłby się lokalny Urząd Pracy danej osoby.

Ukończenie kursu Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalizacji Samoobrona upoważnia do pełnoprawnego wykonywania tego zawodu.

Cena kursu: 699zł

Zapisz Się

Sprawdź Najbliższe Terminy Kursów

Czas trwania kursu:

 • Część teoretyczna/ogólna, e-learning : 60 godzin
 • Część praktyczna: 30 godzin
 • Łącznie: 90 godzin

 

Cena kursu obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzamin z części teoretycznej i praktycznej
 • Komplet dokumentów (certyfikat i legitymacja)
 • Nocleg w czasie trwania kursu na terenie Lublina

Miejsce realizacji kursu:

Kurs odbywa się w nowoczesnym kompleksie sportowym.

centrum-sportu-akademos

CRH Akademos sp. z o.o.
ul. Symfoniczna 1A
20-853 Lublin

W przypadku kursów realizowanych w innych miastach informacji na temat miejsca udzielamy drogą mailową bądź telefonicznie.

Wymagania: 
- ukończone 18 lat
- wykształcenie minimum średnie
- ubezpieczenie NNW
- brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie

Plan obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Plan zajęć obejmuje m.in.:

 • Anatomia funkcjonalna człowieka

- stabilizacja mięśniowa, więzadłowa

- biomechanika stawów

 • Omówienie wad postawy
 • Zjawisko kompensacji
 • Ocena postawy ciała
 • Kontuzje (postępowanie, zapobieganie)
 • Elementy masażu sportowego
 • Odnowa biologiczna
 • Elementy psychologii sportu
 • Motywacja
 • Wpływ wysiłku fizycznego oraz bezruchu na organizm człowieka oraz na jego funkcjonowanie
 • Teoria samoobrony
 • Etapy nauczania
 • Zasady powadzenia zajęć
 • Podstawy sportów walki m.in. Boks, Judo, Kick-boxing (…)
 • Dobranie treningów w zależności od grupy wiekowej, płci
 • Plan treningów
 • Techniki w walce
 • Zachowanie w sytuacjach ryzykownych
 • Pozycje walki
 • Walka w dystansie i w półdystansie
 • Obrona i atak
 • Rodzaje uderzeń i kopnięć
 • Główne chwyty w walce
 • Uwalnianie się od napastnika
 • Obrona przed bronią ( lub przedmiotami stanowiącymi zagrożenie)

Plus e-learning z materiałami dot. części ogólnej:

 • Formy aktywności fizycznej
 • Teoria sportu/ rekreacji
 • Metody pracy w sporcie/ rekreacji
 • Zasady dydaktyczne
 • Przygotowanie imprezy sportowej/rekreacyjnej
 • Klasyfikacja wysiłków fizycznych
 • Rodzaje oraz wpływ treningów na organizm
 • Wpływ wysiłku fizycznego na organizm
 • Wpływ braku ruchu lub niewystarczającej jego ilości na poszczególne układy organizmu człowieka
 • Podstawy fizjologii człowieka

Kurs zakończony jest egzaminem z części ogólnej, teoretycznej, jak i praktycznej.

Osoby posiadające już legitymację instruktorską lub trenerską, oraz osoby będące absolwentami kierunków studiów wyższych, takich jak: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja; mogą zostać zwolnione z egzaminu dotyczącego części ogólnej.

Na pierwsze zajęcia należy zabrać ze sobą:

 • 2 zdjęcia (wymiar: 3,5 x 4,5 cm), 3 zdjęcia jeżeli kursant chce również otrzymać legitymacje w języku angielskim (dodatkowa opłata 20 zł)
 • xero kopia świadectwa z ostatniej szkoły
 • legitymacje instruktorską lub trenerską ( jeżeli tak ową posiada kursant)
 • wydrukowany dowód wpłaty, lub kwota do zapłaty na miejscu
 • stój sportowy
 • notes/zeszyt

Dokumenty, które otrzymują uczestnicy:

 • Legitymacja instruktora rekreacji ruchowej / sportu ( w twardej oprawie, ze zdjęciem)
 • Certyfikat w języku polskim, który uprawnia do pracy jako Instruktor w danej dziedzinie, honorowany na terenie Polski

Opcjonalnie:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • Certyfikat w języku angielskim, honorowany poza granicami Polski, na terenie Unii Europejskiej
 • Legitymację w języku angielskim

Kurs kierowany m.in do kandydatów do służb (np. policji).

Zapisz Się

Sprawdź Najbliższe Terminy Kursów

Wzór dokumentów:

pertyfikat i legitymacje

Prowadzący:

Mateusz Chichy

 • Instruktor Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sil Specjalnych Szturman pod jednostka Wojskowa Komandosów;
 • Ratownik, instruktor Pierwszej Pomocy,
 • Instruktor sportu - samoobrona.
 • Posiada doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu samoobrony, militarnych systemów walki oraz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,
 • Organizator pierwszych Ukraińskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy na szczeblu rejonowym i obwodowym.

Karolina Bryda

mgr Fizjoterapii, Pedagog Specjalny ( w t.)

Szkolenia:

 • Instruktor rekreacji ruchowej hipoterapia
 • Instruktor sportu- narciarstwo zjazdowe
 • Ukończony kurs masażu Shantala oraz masażu sensorycznego dla dzieci z Autyzmem
 • Ukończony kurs masażu sportowego
 • Ukończony kurs kinezjotapingu KT1 i KT2
 • Organizacja i zarządzanie opieką długoterminową w geriatrii. Opiekun osoby starszej

Agnieszka Cioś

jolcz

Dietetyk kliniczny – Uniwersytet Medyczny,

 • Psychodietetyka –Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,studia podyplomowe
 • Instruktor kulturystyki - dyplom i legitymacja Polskiej Instytucji Sportu i Rekreacji
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków

Pracuję jako:

 • menedżer, dietetyk i trener personalny w Mrs.Sporty

Zdjęcia z już zakończonych kursów :

[huge_it_gallery id="14"]
Call Now Button