3 kwietnia 2018

Kurs Instruktora Sportu Windsurfing

Kurs Instruktor Sportu Windsurfing

Instruktor windsurfingu może znaleźć zatrudnienie w: szkółkach nauki pływania, , jak również może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Innowacyjne Centrum Szkoleniowe widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem: RIS: 2.06/00010/2016.

Daje to możliwość osobom zarejestrowanym (w całej Polsce) jako bezrobotne uczestniczyć bezpłatnie w naszych kursach/szkoleniach. Sfinansowaniem danego kursu zająłby się lokalny Urząd Pracy danej osoby.

Ukończenie kursu Instruktora Sportu Windsurfing upoważnia do pełnoprawnego wykonywania tego zawodu.

Możliwość otrzymania zatrudnienia po ukończonym szkoleniu dla najlepszych kursantów.

Najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Jurata

PROSURFING - 12.05.2018-15.05.2018 Przystań wodna - Ośrodek WZW JANTAR Jurata ul. Wojska Polskiego

Jurata

PROSURFING - 02.06.2018-05.06.2018 Przystań wodna - Ośrodek WZW JANTAR Jurata ul. Wojska Polskiego

Po ukończeniu kursu w naszej firmie będzie możliwość podejścia do egzaminu PZJ- Instruktora Jeździectwa Powszechnego.

Kurs Instruktora Sportu Windsurfing

Kurs Instruktorski

1049/brutto
 • Cena obejmuje CAŁOŚĆ KURSU, czyli:
 • Część specjalistyczna
 • Zajęcia praktyczne
 • Elearning - część ogólna
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny
 • Dokumenty : legitymacja, zaświadczenie, certyfikat z suplementem
 • Catering kawowy
 • Mozliwość wykupienia wyżywienia
 • Możliwość wynajmu sprzętu na czas trwania kursu - 100 zł / cały kurs

Kurs IRR Windsurfing

 • historia windsurfingu na świecie i w Polsce,

 • sprzęt/zastosowanie, nowinki, trymowanie/nazewnictwo,

 • aerodynamika,

 • hydrodynamika,

 • teoria manewrowania deską mieczową i bezmieczową,

 • meteorologia,

 • metody i formy nauczania,

 • akty prawne dotyczące bezpieczeństwa na wodzie,

 • demonstrowanie technik,

 • manewry proste,

 • złożone i sytuacyjne,

 • sposoby korekty błędów,

 • ćwiczenia metodyczne,

 • manewrowanie jednostką ratunkowa

 • techniki manewrowania deską (obroty deską z wiatrem i na wiatr, start i kurs półwiatr, ostrzenie i odpadanie, zwroty na wiatr i z wiatrem, pływanie w trapezie,

 • demonstrowanie manewrów (wszystkie elementy poziomu podstawowego) /na lądzie i w wodzie/

 • znajomość opisów manewrów (j.w.) -prowadzenie lekcji windsurfingowej

Cele szkolenia:

 • uzyskanie wysokiego poziomu umiejętności technicznych w posługiwaniu się sprzętem windsurfingowym,

 • opanowanie metodyki i umiejętności nauczania w zakresie podstaw windsurfingu,

 • przygotowanie do świadomego szkolenia, zgodnego z przyjętymi zasadami, etykietą i ochroną środowiska.

Wymogi:

 • ukończone 18 lat,

 • umiejętność pływania wpław,

 • brak przeciwwskazań lekarskich,

umiejętności swobodnego żeglowania wraz z umiejętnością wykonywania szybkiego zwrotu na wiatr i płynnego zwrotu z wiatrem
– umiejętność wykonywania startu z wody oraz prostego skoku

Plus e-learning z materiałami dot. części ogólnej:

 • Formy aktywności fizycznej

 • Teoria sportu/ rekreacji

 • Metody pracy w sporcie/ rekreacji

 • Zasady dydaktyczne

 • Przygotowanie imprezy sportowej/rekreacyjnej

 • Klasyfikacja wysiłków fizycznych

 • Rodzaje oraz wpływ treningów na organizm

 • Wpływ wysiłku fizycznego na organizm

 • Wpływ braku ruchu lub niewystarczającej jego ilości na poszczególne układy organizmu człowieka

 • Podstawy fizjologii człowieka

Kurs zakończony jest egzaminem z części ogólnej, teoretycznej, jak i praktycznej.

Osoby posiadające już legitymację instruktorską lub trenerską, oraz osoby będące absolwentami kierunków studiów wyższych, takich jak: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja; mogą zostać zwolnione z egzaminu dotyczącego części ogólnej.

Na pierwsze zajęcia należy zabrać ze sobą:

– 2 zdjęcia (wymiar: 3,5 x 4,5 cm), 3 zdjęcia jeżeli kursant chce również otrzymać legitymacje w języku angielskim (dodatkowa opłata 20 zł)

– xero kopia świadectwa z ostatniej szkoły

-legitymacje instruktorską lub trenerską ( jeżeli tak ową posiada kursant)

– wydrukowany dowód wpłaty, lub kwota do zapłaty na miejscu

– stój sportowy ,

– notes/zeszyt.

Dokumenty, które otrzymują uczestnicy:

 • Legitymacja instruktora rekreacji ruchowej / sportu ( w twardej oprawie, ze zdjęciem)

 • Certyfikat w języku polskim, który uprawnia do pracy jako Instruktor w danej dziedzinie, honorowany na terenie Polski

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Opcjonalnie:

 • Certyfikat w języku angielskim, honorowany poza granicami Polski, na terenie Unii Europejskiej

 • Legitymację w języku angielskim

Wzory dokumentów

Prowadzący

Mirosław Rakowski "Szeryf"- schulleiter VDWS

• Instruktor Rekreacji Ruchowej - Windsurfing (wydane przez Minsterstwo Sportu)
• schulleiter VDWS


Dodatkowe szkolenia:
• Prowadzący szkółkę od 1994
• Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i szkoleniu młodych sportowców

Cezary Rakowski "Cezy" - instruktor VDWS

• Instruktor VDWS
• Były zawodnik FORMUŁY
• Instruktor Rekreacji Ruchowej- Hipoterapia

Doświadczenie:
• Wieloletnie doświadczenie zawodnicze w FORMULE Windsurfing

Call Now Button