Instruktor rekreacji ruchowej: Hipoterapia(nad morzem)

Hipoterapia jest to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. Inaczej mówiąc jest to metoda oparta na wzajemnych relacjach kinetycznych, występujących pomiędzy
poruszającym się w wolnym tempie koniem, a siedzącej na nim osobie. Oddziałuje na osoby biorące udział w zajęciach w sferze ruchowej, czuciowej i psychicznej.

Ukończenie kursu na instruktora rekreacji ruchowej hipoterapia upoważnia do pełnoprawnego wykonywania tego zawodu.

Innowacyjne Centrum Szkoleniowe widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem: RIS: 2.06/00010/2016.

Daje to możliwość osobom zarejestrowanym (w całej Polsce) jako bezrobotne uczestniczyć bezpłatnie w naszych kursach/szkoleniach. Sfinansowaniem danego kursu zająłby się lokalny Urząd Pracy danej osoby.

Cena kursu: 1500 zł

Zapisz Się

Sprawdź Najbliższe Terminy Kursów

Nie pasuje Państwu żaden termin z kalendarza ? Zorganizujemy dla Państwa to szkolenie w formie indywidualnej! Kontakt : 669-848-456

Czas trwania kursu:
• Część teoretyczna/ogólna, e-learning : 60 godzin (udostępniany tydzień przed rozpoczęciem zajęć stacjonarnych)
• Część praktyczna: 56 godzin
• Łącznie: 116 godzin

Cena kursu obejmuje:
• Zajęcia teoretyczne i praktyczne
• Egzamin z części ogólnej, teoretycznej i praktycznej
• Komplet dokumentów (certyfikat i legitymacja)

Wymagania:
– posiadanie Srebrnej Odznaki Jeździeckiej i/lub legitymacji Instruktora Jazdy konnej
– ukończone 18 lat
– wykształcenie minimum średnie
– ubezpieczenie NNW
– brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie

Program obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Plan zajęć obejmuje:
• Anatomia funkcjonalna człowieka:
– omówienie budowy ciała i motoryki człowieka
– stabilizacja mięśniowa i więzadłowa
– kontuzje
• Wady postawy ciała
• Ocena postawy ciała

• Specyfika hipoterapii
• Hipoterapia jako forma rehabilitacji
• Formy hipoterapii:
-Fizjoterapia na koniu
-Psychopedagogiczna jazda konna
-Terapia z koniem
-Jazda konna osób niepełnosprawnych
• Cele działań hipoterapeutycznych
• Metodyka hipoterapii
• Organizacja zajęć
• Właściwy dobór konia do hipoterapii
• Sprzęt specjalny
• Rodzaje ćwiczeń
• Oddziaływanie hipoterapii (czuciowe, ruchowe, psychiczne)
• Wskazania/ przeciwwskazania do hipoterapii
• Hipoterapia w terapii różnych schorzeń
-Mózgowe Porażenie Dziecięce
-Autyzm, Zespół Aspergera,
-Dystrofia mięśniowa
-Hipotonia mięśniowa
-Niepełnosprawność intelektualna

-Niepełnosprawność sprzężona
-Wady postawy
-Uzależnienia
(…)

• Anatomia konia:
-układ kostny, mięśniowy
-prawidłowy pokrój konia, prawidłowy chód
• Teoria oraz metodyka nauczania jeździectwa
• Metodyka instruktażu
• Wyposażenie konia, jeźdźca
• Przygotowanie konia do jazdy.
• Hodowla, pielęgnacja i żywienie koni,
• Opieka weterynaryjna
• Przygotowanie konia do jazdy.
• Ćwiczenia nauki jazdy konnej
• Ćwiczenia ujeżdżeniowe, równoważne, koordynacyjne, wzmacniające
• Ćwiczenia gimnastyczne na koniu i ćwiczenia usprawniające do jazdy
• Pozycje ułożeniowe na koniu,
• Ćwiczenia hipoterapeutyczne,
• Lonżowaie od podstaw;

• Dobór konia do pacjenta,
• Dobór ćwiczeń do pacjenta
• Zajęcia praktyczne z pacjentem.

Plus e-learning z materiałami dot. części ogólnej:
• Formy aktywności fizycznej
• Metody pracy w sporcie/ rekreacji
• Zasady dydaktyczne
• Przygotowanie imprezy sportowej/rekreacyjnej
• Klasyfikacja wysiłków fizycznych
• Rodzaje oraz wpływ treningów na organizm
• Wpływ wysiłku fizycznego na organizm
• Wpływ braku ruchu lub niewystarczającej jego ilości na poszczególne układy organizmu człowieka
• Podstawy fizjologii człowieka

Kurs zakończony jest egzaminem z części ogólnej, teoretycznej, jak i praktycznej.

Dla osób chętnych- dodatkowe zajęcia praktyczne.

Osoby posiadające już legitymację instruktorską lub trenerską, oraz osoby będące absolwentami kierunków studiów wyższych, takich jak: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja; mogą zostać zwolnione z egzaminu dotyczącego części ogólnej.

Na pierwsze zajęcia należy zabrać ze sobą:
– 2 zdjęcia (wymiar: 3,5 x 4,5 cm), 3 zdjęcia jeżeli kursant chce również otrzymać legitymacje w języku angielskim (dodatkowa opłata 20 zł)
– xero kopia świadectwa z ostatniej szkoły
-legitymacje instruktorską lub trenerską ( jeżeli tak ową posiada kursant)
– wydrukowany dowód wpłaty, lub kwota do zapłaty na miejscu
– stój sportowy
– notes/zeszyt

Dokumenty, które otrzymują uczestnicy:
• Legitymację instruktora rekreacji ruchowej / sportu
• Certyfikat
Opcjonalnie:
• Certyfikat w języku angielskim
• Legitymację w języku angielskim

Zapisz Się

Sprawdź Najbliższe Terminy Kursów

Wzór dokumentów:

pertyfikat i legitymacje

Prowadzący:

Jerzy Ożga – trener jeździectwa II kl. PZJ

Mgr inż zootechniki, absolwent ATR w Bydgoszczy, trener jeździectwa II kl.
Długoletni główny specjalistwa ds. hodowli koni i trener PSO Braniewo, członek komisji oceny koni na wielu wystawach hodowlanych, propagator jeździectwa powszechnego, wykorzystujący jego społeczną rolę w wielu podejmowanych działaniach.
Od 1993 r. prowadzi prywatny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rusach k. Braniewa, a od 2004 r. Buffalo Bill-Jantar, ścicle współpracujący z PomZHK w Malborku

Karolina Bryda

mgr Fizjoterapii, Pedagog Specjalny ( w t.)

Szkolenia:

  • Instruktor rekreacji ruchowej Hipoterapia
  • Instruktor sportu- narciarstwo zjazdowe
  • Kurs masażu Shantala oraz masażu sensorycznego dla dzieci z Autyzmem
  • Kurs masażu sportowego
  • Ukończony kurs kinezjotapingu KT1 i KT2
  • Organizacja i zarządzanie opieką długoterminową w geriatrii. Opiekun osoby starszej

[huge_it_gallery id=”22″]
Call Now Button