Instruktor sportu jazda konna(nad morzem)

Jazda konna jest zespołem różnorodnych form rekreacji jak i sportu. Polega na bezpośrednim obcowaniu, współpracy ze zwierzęciem. Umożliwia kontakt z przyrodą i ruch na świeżym powietrzu. Jeździć konno można w celach rozrywkowych, turystycznych, relaksacyjnych, jak również sportowych.

Ukończenie kursu daje upoważnia do wykonywania tego zawodu.

Instruktor jazdy konnej może znaleźć zatrudnienie w: szkółkach nauki jazdy, ośrodkach rekreacyjnych, stajniach itp., jak również może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Ukończenie kursu instruktora sportu- jazda konna upoważnia do pełnoprawnego wykonywania tego zawodu.

Innowacyjne Centrum Szkoleniowe widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem: RIS: 2.06/00010/2016.

Daje to możliwość osobom zarejestrowanym (w całej Polsce) jako bezrobotne uczestniczyć bezpłatnie w naszych kursach/szkoleniach. Sfinansowaniem danego kursu zająłby się lokalny Urząd Pracy danej osoby.

Cena Kursu: 1600 zł

Zapisz Się

Sprawdź Najbliższe Terminy Kursów

Nie pasuje Państwu żaden termin z kalendarza ? Zorganizujemy dla Państwa to szkolenie w formie indywidualnej! Kontakt : 669-848-456

Czas trwania kursu:

 • Część teoretyczna/ ogólna, e-learning: 60 godzin (udostępniany tydzień przed rozpoczęciem zajęć stacjonarnych)
 • Zajęcia praktyczne: 56 godzin
 • Łącznie: 116 godzin

Cena kursu obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Część ogólną
 • Egzamin z części ogólnej, teoretycznej i praktycznej
 • Komplet dokumentów (certyfikat i legitymacja)

Wymagania: 

- Weryfikacja umiejętności jeździeckich: egzamin wstępny parkour 60 (pierwszy dzień zajęć praktycznych)
- ukończone 18 lat
- wykształcenie minimum średnie
- ubezpieczenie NNW
- brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie

- znajomość dyscypliny, posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, na poziomie SOJ ( "Akademia jeździecka" Wacław Pruchniewicz, "Podręcznik dla Instruktorów i Trenerów: Jak nauczać jeździectwa"Praca zbiorowa, "Jeździec w świecie koni" Sarah Widdicombe, "Trening konia skokowego"  E. Schweckhorst)

Program obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Plan zajęć obejmuje:

 • Anatomia funkcjonalna człowieka:

- omówienie budowy ciała i motoryki człowieka,

- stabilizacja mięśniowa i więzadłowa,

- kontuzje;

 • Wady postawy ciała, ocena postawy ciała;

 • Anatomia konia

- układ kostny, mięśniowy

- prawidłowy pokrój konia, prawidłowy chód

 • Etyczne podstawy użytkowania koni.

 • Etyka jeźdźca oraz instruktora .

 • Dyscypliny jeździeckie oraz podstawowe przepisy jeździeckie.

 • Organizacja jeździectwa w Polsce oraz na świecie.

 • Dokumentacja hodowlana oraz sportowa.

 • Przepisy prawne w kulturze fizycznej wraz ze szczególnym uwzględnieniem jeździectwa.

 • Zasady prowadzenia stajni/ośrodka jeździeckiego.

 • Pochodzenie koni, podstawy psychologii koni oraz zasady postępowania z nimi.

 • Zasady bezpieczeństwa w stajni oraz podczas jazd.

 • Ubiór jeźdźca.

 • Podstawy wiedzy o umaszczeniu i pokroju koni.

 • Podstawy fizjologii i anatomii koni; ważniejsze choroby koni oraz pierwsza pomoc weterynaryjna.

 • Chody koni – prawidłowość, wady oraz błędy.

 • Podstawy wiedzy z utrzymania, pielęgnacji i żywienia koni.

 • Podstawy podkownictwa.

 • Znajomość oraz dopasowanie sprzętu jeździeckiego i sprzętu do lonżowania. (Wodze pomocnicze – ich rodzaje i zastosowanie.)

 • Terminologia jeździecka; podstawowe wyszkolenie konia; dosiad i działanie oraz współdziałanie pomocy; nauczanie początkujących;  komendy jeździeckie; figury na ujeżdżalni; podstawy teoretyczne ujeżdżenia do klasy P; praktyczne szkolenie jeźdźca  oraz konia do poziomu klasy P; skoki przez przeszkody;  praca na koziołkach (cavaletti); jazda w terenie; gry i zabawy jeździeckie; organizacja imprez jeździeckich.

 • Podstawy teorii sportu.

 • Zasady kierowania grupą jeździecką.

 • Psychologiczne oraz rozwojowe różnice w prowadzeniu zajęć w zależności od grup wiekowych i o różnym stopniu sprawności fizycznej.

 • Planowanie, przygotowanie konspektu oraz prowadzenie zajęć.

 • Zasady prawidłowego lonżowania /rodzaje pracy na lonży.

 • Szkolenie konia oraz jeźdźca na lonży.

 • Transport koni.

 • Metodyka skoków

 • Plus e-learning z materiałami dotyczącymi części ogólnej:

 • Formy aktywności fizycznej;

 • Metody pracy w sporcie/ rekreacji;

 • Zasady dydaktyczne;

 • Przygotowanie imprezy sportowej/rekreacyjnej;

 • Klasyfikacja wysiłków fizycznych;

 • Rodzaje oraz wpływ treningów na organizm;

 • Wpływ wysiłku fizycznego na organizm;

 • Wpływ braku ruchu lub niewystarczającej jego ilości na poszczególne układy organizmu człowieka;

 • Podstawy fizjologii człowieka.

Kurs zakończony jest egzaminem z części ogólnej, teoretycznej, jak i praktycznej.

Dla chętnych- dodatkowe zajęcia praktyczne w stajni.

Osoby posiadające już legitymację instruktorską lub trenerską, oraz osoby będące absolwentami kierunków studiów wyższych, takich jak: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja; mogą zostać zwolnione z egzaminu dotyczącego części ogólnej.

Na pierwsze zajęcia należy zabrać ze sobą:

- 2 zdjęcia (wymiar: 3,5 x 4,5 cm), 3 zdjęcia jeżeli kursant chce również otrzymać legitymacje w języku angielskim (dodatkowa opłata 20 zł)

- xero kopia świadectwa z ostatniej szkoły

-legitymacje instruktorską lub trenerską ( jeżeli tak ową posiada kursant)

- wydrukowany dowód wpłaty, lub kwota do zapłaty na miejscu

- stój sportowy

- notes/zeszyt

Dokumenty, które otrzymują uczestnicy:

 • Legitymację instruktora rekreacji ruchowej / sportu
 • Certyfikat
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Opcjonalnie:

 • Certyfikat w języku angielskim
 • Legitymację w języku angielskim

Zapisz Się

Sprawdź Najbliższe Terminy Kursów

Wzór dokumentów:

pertyfikat i legitymacje

Instruktor Sportu może przygotowywać swoich podopiecznych do uczestnictwa w zawodach oraz do rywalizacji sportowej.

Prowadzący:

Jerzy Ożga - trener jeździectwa II kl. PZJ

Mgr inż zootechniki, absolwent ATR w Bydgoszczy, trener jeździectwa II kl.
Długoletni główny specjalistwa ds. hodowli koni i trener PSO Braniewo, członek komisji oceny koni na wielu wystawach hodowlanych, propagator jeździectwa powszechnego, wykorzystujący jego społeczną rolę w wielu podejmowanych działaniach.
Od 1993 r. prowadzi prywatny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rusach k. Braniewa, a od 2004 r. Buffalo Bill-Jantar, ścicle współpracujący z PomZHK w Malborku

Karolina Bryda

mgr Fizjoterapii, Pedagog Specjalny ( w t.)

Szkolenia:

 • instruktor rekreacji ruchowej hipoterapia
 • Instruktor sportu- narciarstwo zjazdowe
 • kurs masażu Shantala oraz masażu sensorycznego dla dzieci z Autyzmem
 • kurs masażu sportowego
 •  Ukończony kurs kinezjotapingu KT1 i KT2
 • Organizacja i zarządzanie opieką długoterminową w geriatrii. Opiekun osoby starszej

 

 [huge_it_gallery id="22"]

Innowacyjne Centrum Szkoleniowe nie odpowiada za: nadawanie licencji związkowych, sportowych, zawodniczych, a także za otrzymanie pracy po ukończonym szkoleniu/ kursie.

Call Now Button